1SP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Post w adm-2/2 SH 12a J angiel zaw-2/2 WM 20 Ergonomia-1/2 SC 29    
2 8:50- 9:35 Zagrożenia-1/2 KM 14
Prawo cyw-2/2 SH 23
Zagrożenia-1/2 KM 28
Prawo cyw-2/2 SH 20
Ergonomia-1/2 SC 29
BHP-2/2 KM 20
Prawo pracy-1/2 SH 20  
3 9:40-10:25 Oc ryzyka-1/2 KM 24
Post w adm-2/2 SH 14
Oc ryzyka-1/2 KM 23
Prawo pracy-2/2 SH 20
Zagrożenia-1/2 KM 2
Finase publ-2/2 SH 29
Prawo pracy-1/2 SH 14  
4 10:30-11:15 Zarz sys BHP-1/2 SC 21
Prawo adm-2/2 SH 12a
Oc ryzyka-1/2 KM 20
Post w adm-2/2 SH 14
Oc ryzyka-1/2 KM 20
Finase publ-2/2 SH 14
Oc ryzyka-1/2 KM 14
Prawo adm-2/2 SH 15
 
5 11:20-12:05 Techn bezp-1/2 SC 20
Prawo adm-2/2 SH 13
Ustalanie pr-1/2 SC 2
Praca biur-2/2 BM 3
Zagrożenia-1/2 KM 20
Praca biur-2/2 BM 14
Dział gosp-1/2 BO 25
Praca biur-2/2 BM 7
WF-ch WU s1
6 12:20-13:05 Zarz sys BHP-1/2 SC 20
Prawo pracy-2/2 SH 14
Techn bezp-1/2 SC 12a
Praca biur-2/2 BM św
Oc ryzyka-1/2 KM 29
Praca biur-2/2 BM 2
Zarz sys BHP-1/2 SC 20
Dział gosp-2/2 SH 27
WF-ch WU s3
WF-dz #D3 s1
7 13:10-13:55 Zarz sys BHP-1/2 SC 12
Post w adm-2/2 SH 14
Zarz sys BHP-1/2 SC 14
Post w adm-2/2 SH 20
  Zarz sys BHP-1/2 SC 20
Dział gosp-2/2 SH 14
WF-ch WU s3
WF-dz #D3 s1
8 14:00-14:45 Post w adm-2/2 SH 14 Prawo pracy-2/2 SH 20   J angiel zaw-1/2 MK 29 WF-dz #D3 s1
Drukuj plan
wygenerowano 01.03.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum